Welke mogelijkheden heb ik als ondernemer voor mijn loonadministratie in Amerika?

Beginnend met een basisgids voor de loonadministratie worden de door een werknemer gewerkte uren vermenigvuldigd met het percentage van de betaling om het aan de werknemer verschuldigde bruto-verdiende bedrag te verkrijgen.

Deze berekening wordt gewoonlijk wekelijks, tweewekelijks of maandelijks uitgevoerd. Voordat de eigenlijke controle aan de werknemer wordt verstrekt, zijn er andere procedures die van de werkgever worden verlangd.

Belastingen en premies worden vooraf ingehouden

Belastingen en andere inhoudingen worden ingehouden op de looncheque voordat deze aan de werknemer wordt gegeven. Nadat het geld is onttrokken aan het brutoloon, blijft de werknemer achter met het netto-inkomen of het nettoloon. De percentages, inkomensgroepen en formules van de Belastingdienst wijzigen periodiek.

In de jaren zeventig bedroeg de hoogste federale inkomensschijf bijvoorbeeld 70% van het bruto-inkomen in de jaren zeventig van de vorige eeuw, met een socialistische 70% van het bruto-inkomen.

Premies die worden ingehouden

De posten die op een loonstrookje worden ingehouden, zijn Geneeskunde, Sociale Zekerheid, Federale en Staatsbelastingen. Het huidige tarief van de Geneesmiddelenbelasting is vastgesteld op 1,45% en het tarief …

Read More